Eesti

HOTELLID

KÜTTEKULUDE KOKKUHOID ALGAB PUHASTEST TORUDEST!

hotellid

Hotellid

Olenemata soojusenergia saamise viisist (gaas, kaugküte jne) või sellest, kas kasutatakse ühe- või kahetorusüsteemi, kantakse soojus üle enamasti tavalisetarbevee või keemiliselt töödeldud vee kaudu. Kuna küttesüsteemis kasutatakse erinevaid metalle (plekk/malm – radiaatorid, teras – torustik, vask – soojusvahetis), tekib mõlema vee kasutamisel elektrokeemilise korrosiooni (erinevad metallid reageerivad omavahel) tagajärjel sade, mis ladestub ebaühtlaselt torustikus, radiaatorites ja soojusvahetites. See on mustjas kleepuv mass, mis tekitab süsteemis isolatsioonikihi ning sellest läbi kütmine suurendab märgatavalt küttekulusid. Samuti suureneb küttesüsteemi ringluspumba elektritarbimine, kuna süsteemis on suurem takistus. Näiteks 6000 m2 suurusel hoonel võib ringluspump tekitada elektri lisakulu kuni 60 eurot kuus.

Viimsi Spa hotell_250 (1)

Viimsi Spa Hotell

Samuti on suureks probleemiks ummistuvad termoregulaatorid.

Juba 3-5 aasta vanustes süsteemides (aga mis toimub siis veel vanemates süsteemides!) esineb ummistusi nii torustikes, soojusvahetites kui ka radiaatorites (tihti läheb soojaks ainult ¼ radiaatori pinnast). Seejuures võib süsteemis ringlev vesi ise olla läbipaistev ja tunduda puhas – aga see on eksitav, kuna sade on ladestunud torudes, radiaatorites, soojusvahetites jne. Eriti hull on olukord ventilatasioonikütte kontuurides. Seal tekib eelpool kirjeldatud sadet eriti rohkelt.

Kõige efektiivsem ja kaasaegsem lahendus nendele probleemile on elektromagnet- ehk Bauer-tehnoloogial põhinev veetöötlus, mis mõjutab vees lahustunud mineraale, takistades katlakivi ja korrosiooni teket. Peale seadme paigaldamist ei sadestu tahm enam torudes, radiaatorites, soojusvahetites ega muudel veega kokkupuutuvatel pindadel. Varem tekkinud sade hakkab töötluse toimel järk-järgult pehmenema ning aegamisi pinnalt eralduma. Töötluse tulemusel puhastuvad nii radiaatorid kui ka muud küttesüsteemi osad, ringluspumba koormus väheneb ja süsteem püsib tasakaalus.

Lisaks Bauer elektromagnetseadmele paigaldatakse küttekontuurile ka spetsiaalne filter, mis eelpool kirjeldatud sademe veest eraldab. Normaalne filtri täitumise aeg on peale Bauer seadme paigaldust 3-4 kuud. Kui süsteem on juba puhastunud, kulub kütteperioodi kohta üks filterelement. Samas esineb ka erijuhtumeid, näiteks Tallinna kesklinnas asuva 5 aasta vanuse hotelli küttesüsteemis täitus esimese nelja päevaga kaks filterelementi!

Tallink City Hotell_200

Tallink City Hotell

Teadaolevalt vähendab juba 0,2 mm paksune sademe kiht soojusvaheti võimsust kuni 40%! Soojusenergia efektiivseks ülekandmiseks on vaja hoida soojusvaheti puhtana. Küttesüsteemi läbipesu kemikaalidega vähendab soojusvaheti eluiga. Bauer tehnoloogiat kasutades pole enam tarvis küttesüsteemi läbipesu teha. Bauer elektromagnet-veetöötlusseade puhastab radiaatorid, soojusvahetid ning torustiku elektrokeemilise korrosiooni tagajärjel tekkinud sademest, võimaldades seeläbi hoone omanikul kütte- ja hoolduskulusid oluliselt kokku hoida, kuna:

  • kütta saab madalama temperatuuriga – radiaatoritest on eemaldatud isolatsiooni kiht (sade)
  • madalama temperatuuriga küttes on väiksemad soojuskaod keldrites, magistraalides ja püstakutes
  • soojusvaheti töötab efektiivselt
  • küttesüsteem on tasakaalus ja töötab nii, nagu ta on projekteeritud
  • ringluspumbal puudub lisakoormus – väiksem elektrikulu
  • kaob vajadus iga-aastaseks süsteemi läbipesuks
  • rikked ja probleemid kaovad
  • süsteemi eluiga pikeneb 2-3 korda

 

Filter täitus 2 päevaga_250

Filter täitus 2 päevaga

Soome Talokeskus OY viis läbi uuringu, mille käigus jälgiti 100 hoone küttekulusid enne ja pärast Bauer seadme paigaldust. Uuringust selgus, et peale Bauer seadme paigaldust (süsteemi puhastumist) olid küttekulud vähenenud 4-21%. Ka Eestis on tehtud mitmeid monitooringuid. Näiteks Tallinna kesklinnas asuv hotell hoidis ühe talvega kokku 20 870 eurot  ja investeering kõikidesse küttekontuuridesse oli 17 800 eurot. Seega teenis investeering ennast tagasi juba ühe talvega.

KATLAKIVI TEEB MURET? UMMISTUVAD DUŠŠID, KRAANIOTSAD, SOOJUSVAHETID?

Küsi pakkumist või uuri lisaks

[contact-form-7 404 "Not Found"]